Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1969 » Burun İçi Malign Melanomu
 

Burun İçi Malign Melanomu

Burad E., Tan O.

Kliniğimizde gördüğümüz sol burun boşluğunu coana hizasına kadar doldurarak vestibül nasiden dışarı taşan, sphenoit sinüsün ön ve maxillaire sinüsün iç duvarını harap eden, bir malign melanom vak’ası dolayısiyle, bu hastalığın histopatolojik durumu üzerinde geniş inceleme yapılmıştır. Ayrıca malign melanomanın etyolojisinde otörlerin çeşitli düşünüşlerinin tartışmasına ait geniş literatür bilgisi verilerek, prognuzu ve tedavisindeki görüşler belirtilmiş

A Malignant Melanoma of the Nasal Cavity

Burad E., Tan O.

On the occasion of a case of malignant melanoma observed in our clinic, where it had filled the left nasal cavity up to coana level and was extending out of the nasal vestibule and had destroyed the anterior wall of the sphenoidal and the medial wall of the maxillary sinuses, extensive studies were made on the histopathological condition of this disease. Furthermor, broad literature information was given on the etiology and on the discussion of opinions of varions authors, and views expressed on the prognosis and treatment.

Türk Otolarengoloji Arşivi 7(2)/63-73

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale