Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1969 » Servikal Adenopati’de Klinik Ayırtıcı Teşhis Araştırmaları
 

Servikal Adenopati’de Klinik Ayırtıcı Teşhis Araştırmaları

Altuğ H.

Genel ve onkolojik cerrahide son ilerlemelere rağmen, servikal bölgedeki adenopatilerin geniş anlamda değerlendirilmesi ve ayırtıcı teşhisi hala bir problem olarak durmaktadır. Bugün açığa çıkan bir gerçek ise, bu bölgeye drene olan K.B.B. hastalıkları komplikasyon çeşitleri itibariyle araştırmaların öncelikle K.B.B. mütehassıslarının üzerine düştüğüdür. Son yıllarda K.B.B. uzmanlık dalına servika fasial cerrahî çalışmalarının eklenmesi de bu gerçeğe uygundur. Servikal adenopatilerin son yirmi senelik araştırma istatistiklerine göre, hastalık ensidans orantıları baştanbaşa değişmiştir. Geçen asrın çok önemli hastalığı adenit tüberkülozda bile teşhis ve tedavi tamamen başka yöne dönmüş ağız, farenks, larenks, tümör metastazlarındaki durum ise her gün değişen yenilikler göstermiş bulunmaktadır. Bu bölge adenopatilerinin klinik ayırtıcı teşhisinin yapmak için servikal lenf nodüllerinin anatomik araştırmalarını esas almak zorunlu olduğu kadar: 1 – Belirli bir şema üzerinde hasta lenf nodülü veya nodüllerinin coğrafi mevkiini tayin etmek. 2 – Nodülün bir satellit (neoblastik) olup olmadığını tespit etmek. 3 – Hematojenik ya da sistemik olup olmadığını anlamak gerekir. Tebliğde son beş yıl içinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Çocuk Hastalıkları ve Cerrahî Kliniklerine başvuran vak’alar üzerinde istatistiklerle topografik, anatomoklinik ilişkiler incelenerek bu bölge patolojisinde ayırtıcı teşhis ve tedavi esaslarının yeniden tesbitine çalışılmıştır.

Differential Diagnosis İnvagination in Cervical Adenopathy

Altuğ H.

The differential diagnosis of cervical adenopathy is one of teh major probleme of the otolaryngological practice. There seems to be a substantial change in teh relative incidence of the diseases causing cervical lymphadenopathy during the last 20 years or so. In order to achieve a correct diagnosis three main factors should be taken into consideration: 1 – The anatomical definition of the involved lymph glands. 2 – Whether the involved gland is a satellite (neoplastic) or not. 3 – Is there a hacmatogenic or systemic cause? A statistical review of the cases seen in three different specialities during the last 5 years is given and an etiological in vestigation is made in these cases.

Türk Otolarengoloji Arşivi 7(4)/181-187

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale