Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1969 » Endüstride Gürültü Problemi
 

Endüstride Gürültü Problemi

Altuğ H., Sunar O., Kutlar A.

Gürültünün organizmaya yaptığı zararlı etkilerin asırlardan beri bilinmesine rağmen problemin yeteri kadar ilgi görmesi son 30 sene içinde olabilmiştir. Endüstrinin başdöndürücü bir süratle ilerlemesi, nakil vasıtalarının sayısının artması, insanların gittikçe daha kapalı komünler içinde yaşamaya mecbur olmaları işitme organını olduğu kadar, organizmanın sistemlerini de etkileyen gürültünün sıklık ve şiddetinde ileri derecede artmaya sebep olmuştur. İşitme organını erkenden yetersiz hale sokan gürültü, aynı zamanda kardiovasküler, solunum, sindirim, endokrin ve bilhassa sinir sistemlerinde de patolojik hâdislere yol açmakta ve toplumdaki hasta sayısının yükselmesindeki etkenlerin mühim bir kısmını teşkil etmektedir. Endüstrinin inkişafıyla birlikte çalışanları bu zararlı etkilerden kurtaracak vasıtalar üzerinde de araştırmalar yapılmış ve akustik travma konusu geniş şekilde incelenmiştir. Bütün bunlara rağmen bugün dahi toplumun yüksek oranda bir kısmı gürültünün zararlı etkilerine yakalanmakta ve irreversibl hastalıklar yüzünden meslekî ve sosyal gücünü kaybetmektedir. Memleketimizde gerek endüstri sahasında çalışanları, gerekse şehir içinde yaşayanları bu zararlı akustik etkilerden koruyacak imkân ve vasıtalar primitif durumda bulunmaktadır. Üstelik toplum olarak yaşama şuurumuzun yeterli derecede tekâmül etmemesi sebebiyle fertlerimiz lüzumsuz ekstra gürültülere de maruz bırakılmaktadır. İstanbul’un muhtelif semtlerinde yapılan ses ölçmelerinde gürültü seviyesinin medenî şehirlerdeki seviyelerin üstüne çıktığı tesbit edilmiş ve endüstride çevre gürültüsünün müsaade edilebilen hudutları aştığı görülmüştür.

Industrial Deafness

Altuğ H., Sunar O., Kutlar A.

A growing concern about the ill effects of the industrial noise has initiated world-wide research isnce the second world war. The changes in the different of the major problems of the industrial medicine. In spite of all these a considerable section of teh community still acquires disabilities as a result of exposure to noise. Audiograms made on random subjects working in the industry for over 20 years revealed a considerable degree of hearing loss in all cases without exception.

Türk Otolarengoloji Arşivi 7(4)/193-198

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale