Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1969 » Vestibüler Merkezlerin Dengesizliğini Gösteren Elektro-Nistagmografik Bir Belirti
 

Vestibüler Merkezlerin Dengesizliğini Gösteren Elektro-Nistagmografik Bir Belirti

Gabersek V., Şeğikyen M.

Normal şahısların veya vestibüler sekel bırakan eski kafa travması geçiren, doğumsal nistagmus’u olan veya Parkinson hastalığından muztarip olan şahısların elektronistagmografilerinin kaydı esnasında yazar 20 saniye gibi sabit bir zaman süresi için vuku bulan, dikey yöne üstünlük gösteren oblik göz hareketlerinin belirmesini müşahade etmiş, bunu "paroksistik göz durumu" diye adlandırılmıştır. 1.Normal şahısta, Paroksistik göz durumu 20 saniye süreli termik irritasyonlar esnasında husule geliyor. 2.Merkezî sendromlarda da irrigasyon Paroksistik göz durumu mevcuttur. Fakat bundan başka gerek açık veya kapalı gözle vestibüler uyarmadan önce, gerekse termik ve pandüler uyarmalardan sonra spontan Paroksistik göz durumu müşahede edilir. Bu daima provoke göz cevabında önemli değişikliklere sebebiyet verir. Bu Paroksistik göz durumu termik uyarmalar esnasında bir yandan (latence zamanı) açıklamaya çalışırken, diğer taraftan okulomotris projeksiyonlu bir lezyonun vestibüler karışıklığını değişikliğe uğratabilir. Nihayet bu deneyleri sırasında görünme sıklığı, labirentler üzerine merkezî patolojik faktörlerin muhtemel üstünlüğünü veya karşılıklı olarak labirentlerin merkezî patolojik faktörler üzerindeki muhtemel üstünlüğünü ifade edebilirler.

Türk Otolarengoloji Arşivi 7(4)/210-221

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale