1970

1. Dış Kulak Yolu Canlı Yabancı Cisimleri (Üç Vak'a Dolayısiyle)
Alive Foreing Bodies of the External Canal
2. Hipofarenks Kanseri (Bir Vak'a Münasebetiyle)
3. Parsiyel Larenjektomi
4. Baş ve Boyun Kanserlerinde İntra Arteriel Kanser Kemoterapisi
5. Arteria Karotis Proteksiyonu
6. Trakeotomi Tarihçesi
7. Rekrutman ve Aranması
8. Orta Kulak Kanseri
9. Burun Sinüsleri Malign Tümörlerinde Tedavi Problemi
10. Sinüs Piriformis Tümörlerinde Parsiyel Larenjektomi
11. Farenksin ve Servikal Özofagusun Larenjektomiden Sonra Plastik Rekonstitüsyonu
12. Bir Akustik Nörinom ve Bir Glomus Jugulare Vak’asında Nörolojik ve K.B.B. Muayeneleri ile Teşhis
13. Larenks Tümörleri
14. Tonsil Tüberklüozu
15. Psişik Hastalıklarda Ses Değişiklikleri
On the Vocal Changes of the Psychiatric Patient
16. Orta Kulak Kanseri
17. Yaşlılık Ağır İşitmesinde Lipidlerin Rolü
18. Bir Larinks Hemajiomu Vak’ası
19. Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale