Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1970 » Dış Kulak Yolu Canlı Yabancı Cisimleri (Üç Vak'a Dolayısiyle)
 

Dış Kulak Yolu Canlı Yabancı Cisimleri (Üç Vak'a Dolayısiyle)

Şenocak F., Merdivenci A.

1) İnsanın kulağına bazı canlı artropodların girerek hastalık yapabildiği bildirilmiştir. Yurdumuzda insan kulağına girmiş: 1- Örümcek (Aranea sp.); 2- Acarus: Kene (Rh. sanguineus); 3- Insecta: Diptera (Simulium sp.) gibi üç ayrı artropod grubuna ait olgular görülmüş ve bunların kulakta hastalık yapabildikleri saptanmıştır. 2) Dış kulak yolu canlı yabancı cisimleri konusu tartışılmış ve tedavisi bildirilmiştir.

Alive Foreing Bodies of the External Canal

Şenocak F., Merdivenci A.

On occation of an aranea Sp. (Spider), Acarus (Rhsanguineus) and fly (dipthera) cases. Among the foreing bodies, of the external ear canal. Alive ones has been discussed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 8(1)/9-14

Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale