Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1970 » Farenksin ve Servikal Özofagusun Larenjektomiden Sonra Plastik Rekonstitüsyonu
 

Farenksin ve Servikal Özofagusun Larenjektomiden Sonra Plastik Rekonstitüsyonu

Cevanşir B., Savaş İ.

Servikal özofagus ve Farengo-larenjektomiden sonra husule gelmiş defektlerin rekonstrüksiyon teknikleri gözden geçirilmiş ve 3 vak’a takdim ve disküte edilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 8(2)/100-102

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale