1971

1. Labirentetektomiler Hakkında
2. Larynx Kanseri
3. Ductus Tireoglossus Kist ve Fistülü
4. Nazofarinks Malignomlarının Semptomları ve Erken Teşhisi
5. Farinks’in ve Servikal Özofagusun Larenjektomiden Sonra Plastik Rekonstitüsyonu
6. Mendellson Sendromu
7. Yüzde Median Dizrafi
8. Kulak Burun Boğaz Hekimlerimizden Portreler: Dr. Albay Mustafa Mazhar Tan (1880 - 1943)
9. Küçük Çocuklardaki Akut Otitis Media
10. Ürjan Bir Prosede Olarak Trakeotomi
11. Allerjik ve Vazomotor Rinopatilerde Nonspesifik Tedavi
12. Dış Kulak Yolu İnfeksiyonlarına Umumi Bir Bakış
13. Kronik Süpüratif Otitis Medial’li 100 Vak’ada Bakteri İdentifikasyonu ve Antibiogram Sonuçları
14. Türkiye'de ve Dünyada Hekimlik Ahlakı ve bir Editöryal
15. Pharynx ve Oesophagus’un Larenjektomi’den Sonraki Motilitesi
16. Üst Solunum Yollarının Soliter, Ekstramedüller Plasmacytomları

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale