Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1971 » Farinks’in ve Servikal Özofagusun Larenjektomiden Sonra Plastik Rekonstitüsyonu
 

Farinks’in ve Servikal Özofagusun Larenjektomiden Sonra Plastik Rekonstitüsyonu

Cevanşir B., Savaş İ.

Servikal özofagus ve Farengo-Larenjektomiden sonra husule gelmiş defetlerin rekonstrüksiyon teknikleri gözden geçirilmiş ve 3 vak’a takdim ve disküte edilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 9(1)/24-26

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale