Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1971 » Farinks’in ve Servikal Özofagusun Larenjektomiden Sonra Plastik Rekonstitüsyonu
 

Farinks’in ve Servikal Özofagusun Larenjektomiden Sonra Plastik Rekonstitüsyonu

Cevanşir B., Savaş İ.

Servikal özofagus ve Farengo-Larenjektomiden sonra husule gelmiş defetlerin rekonstrüksiyon teknikleri gözden geçirilmiş ve 3 vak’a takdim ve disküte edilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 9(1)/24-26

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale