Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1971 » Mendellson Sendromu
 

Mendellson Sendromu

Karatay S., Savaş İ., Or F., Terzioğlu B., Ün N.

Yabancı cisim aspirasyonu şüphesi ile âcil müdahale ve bu arada trakeatomi yapılan vak’anın Mendellson sendromu olması nedeni ile, bu sendromun fizyopatolojisi, klinik lâboratuar, röntgen bulguları ile teşhis ve tedavisinden bahsedilmiş ve tartışılmış ayrıca vak’a takdim edilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 9(1)/27-34

Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale