Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1971 » Mendellson Sendromu
 

Mendellson Sendromu

Karatay S., Savaş İ., Or F., Terzioğlu B., Ün N.

Yabancı cisim aspirasyonu şüphesi ile âcil müdahale ve bu arada trakeatomi yapılan vak’anın Mendellson sendromu olması nedeni ile, bu sendromun fizyopatolojisi, klinik lâboratuar, röntgen bulguları ile teşhis ve tedavisinden bahsedilmiş ve tartışılmış ayrıca vak’a takdim edilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 9(1)/27-34

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale