Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1971 » Mendellson Sendromu
 

Mendellson Sendromu

Karatay S., Savaş İ., Or F., Terzioğlu B., Ün N.

Yabancı cisim aspirasyonu şüphesi ile âcil müdahale ve bu arada trakeatomi yapılan vak’anın Mendellson sendromu olması nedeni ile, bu sendromun fizyopatolojisi, klinik lâboratuar, röntgen bulguları ile teşhis ve tedavisinden bahsedilmiş ve tartışılmış ayrıca vak’a takdim edilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 9(1)/27-34

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale