Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1971 » Kronik Süpüratif Otitis Medial’li 100 Vak’ada Bakteri İdentifikasyonu ve Antibiogram Sonuçları
 

Kronik Süpüratif Otitis Medial’li 100 Vak’ada Bakteri İdentifikasyonu ve Antibiogram Sonuçları

Cingi E., Karadede Ç.

Diyarbakır Tıp Fakültesi K.B.B. Kliniğinde son 2 yılda görülen 18240 hastadan 999’u (veya % 5,4)ü kronik süpüratif otitis medialı olarak tesbit edilmiştir. Bu sayının yüksek çıkmasında halkın edükasyon ve eğitimindeki noksanlık, sosyal nedenler, ulaşım güçlüğü ve bölgede doktor sayısının az oluşu rol oynamaktadır. Müracaat eden kronik süpüratif otitis medialı hastalardan 100 tanesi rastgele örneklememe metoduna göre seçilmiş, kültür ve antibioğram araştırması yapılmış, Diyarbakır ve çevresine has bulgular tesbit edilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 9 (2-3-4)/100-103

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale