Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1971 » Üst Solunum Yollarının Soliter, Ekstramedüller Plasmacytomları
 

Üst Solunum Yollarının Soliter, Ekstramedüller Plasmacytomları

Berkmen S., Cingi E., Beder E.

1970 yılında departmanımızda soliter, ekstramedüller plasmacytomlu 3 vak'a tesbit edildi. Bunlardan birisi semtumda diğeri sinüs maxillariste, üçüncüsü burun döşemesinde lokalize idi. Bu vak'alar münasebetiyle mümkün olan literatür gözden geçirildi. Her üç vak'ada mylomatoza ait araştırmalar yapıldı. 1- Kafa kemikleri ile kemiklerde ve akciğerde patolojik bulgu tesbit edilemedi. 2- Kan tablosu ve idrar tetkikleri normaldi. 3- Bence - Jones Albuminnüri'si yoktu. 4- Elektro Forez'de ilk iki vak'ada gama globulinde biraz artma tesbit edilmekle beraber Myelomatoz için karekteristik trase, homojen pik elde edilemedi. 5- Kemik iliği tetkiklerinde histositlerde bir artma görülmedi. 6- Tedavide vak'alara cerrahi müdahaleyi takiben radyoterapi tatbik edildi. Her üç vak'ada tümör yumuşak dokudan başlamış fakat sonra kemikte erozyon yapmıştır. Tümörün kemiğe sirayeti dolayısıyla, prognozları şüpheli telakki edilmektedir. 6 ay sonra yapılan kontrollerde lokal nüks ve yayılma tesbit edilmedi.

Türk Otolarengoloji Arşivi 9(2-3-4)/ 103-110

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale