1972

1. Vestibüler Nöronitis
2. Radikal Mastoidektomi Ameliyatlarında Kavitenin Biyolojik Metodla Doldurulması
3. Dış Kulak Yolu Enfeksiyonları
4. İşitme Fonksiyonlarında Hormon ve Vitaminlerin Rolü
5. Ozaena’a Histopatolojik - Hematolojik ve Serolojik Bulgular
6. Fossa Nazalis Selim Tümörleri
7. Avanse Bir Larenks Karasinomu Vak’ası Hakkında
8. Kafa Travmalarında İşitme Organının Durumu
Ear Injuries in Skull Trauma
9. İki Vak’a Dolayısı ile Ağız İçi Habis Melanomları
10. Nasal İnverti Papillom
11. Burun Bölmesinin Orbita Alt Duvarı Yerine Kullanılması
12. Otolarengoloji Ürjansında Kanama Problemi
13. Elektro - Akustik İmpidens ve Ölçümleri
Electro - Acoustic İmpidancemeter and its Measurments
14. Damak Yarıkları
15. Tükrük Bezi Sarkoidosis’i
16. “Van Der Hoeves” ve “de Kleijn’s” Sendromu
17. "Van Der Hoeves" ve "de Kleijn's" Sendromu ( Brittle Bone Disease, Osteitis Fragilitasn, Fragilas Ossium Congenita, ..

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale