Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1972 » Vestibüler Nöronitis
 

Vestibüler Nöronitis

Etaner R., Savaş İ.

Vestibüler Nöronitis Mérierè sendromundan özellikle kokleer musabiyetin olmayışla ayırt edilir. İlk defa Dıx ve Hallpike tarafından tarif edilen bu hastalık yıllar boyunca birçok neşriyata konu teşkil etmiştir, ancak bunlardan birçoğu eş semptomatolojiye uymazlar. Bu neşriyatlarında müellifler son sözün söylenmediği, bu hastalığın ana hatlarının daha iyi kurmak için tartışmaya esas teşkil edecek literatür tetkiklerini ve kendi vak’alarını takdim ediyorlar.

Türk Otolarengoloji Arşivi 10(1)/9-14

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale