Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1972 » Dış Kulak Yolu Enfeksiyonları
 

Dış Kulak Yolu Enfeksiyonları

Erol S.

Son seneler zarfında gitgide artan bir sıklıkla karşımıza çıkan otit eksternleri kısaca etüd edildi. Bu arada klinik tasnife tabi tutularak her birinin tedavileri en son literatürler tetkik edilmek suretiye bilgilerinize arzedildi. Bu arada tekrar ederek sözlerime son veriyorum: Dış kulak yolu enfeksiyonlarının husulüne mani olmak için en çok dikkat edeceğimiz husus dış kulak yolu hijyenine azami dikkat sarfedilmesini sağlamak olmalıdır. Yoksa sık sık aynı hastayı karşımızda görmekten kurtulmamız mümkün olmayacaktır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 10(1)/21-32

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale