Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1972 » Dış Kulak Yolu Enfeksiyonları
 

Dış Kulak Yolu Enfeksiyonları

Erol S.

Son seneler zarfında gitgide artan bir sıklıkla karşımıza çıkan otit eksternleri kısaca etüd edildi. Bu arada klinik tasnife tabi tutularak her birinin tedavileri en son literatürler tetkik edilmek suretiye bilgilerinize arzedildi. Bu arada tekrar ederek sözlerime son veriyorum: Dış kulak yolu enfeksiyonlarının husulüne mani olmak için en çok dikkat edeceğimiz husus dış kulak yolu hijyenine azami dikkat sarfedilmesini sağlamak olmalıdır. Yoksa sık sık aynı hastayı karşımızda görmekten kurtulmamız mümkün olmayacaktır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 10(1)/21-32

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale