Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1972 » Kafa Travmalarında İşitme Organının Durumu
 

Kafa Travmalarında İşitme Organının Durumu

Burad E., Çağlar Y.

Bu yazıda kafa travmalarından sonra görülen orta ve içkulağa ilişkin yaralanmalar geniş bir şekilde ele alınarak incelenmiştir. Genel olarak, kafatasına yönelen bir darbe burada bir basınç dalgası yaratır. Bu, tıpkı hava titreşimlerinin iletici mekanizma ile taşınması gibi kemik yolu ile kokleaya nakledilir. Ortaya çıkan yıkım, bu şiddetli akustik uyarıya bağlıdır. Histolojik çalışmalar yaralanma ve yıkım yönünün Corti organı olduğunu göstermiştir. İşitme kaybının ilgili olduğu frekans ve işitme kaybının derecesi koklear lezyonların yerleşimi ve şiddeti ile yakın bir ilişki gösterir. Bütün kokleada en ileri değişiklikler bazal kıvrımın orta kısmında saptanmaktadır ki burası 4000-8000 Hz ile ilgilidir. Odiyolojik bulgular da bunu doğrulamaktadır. Vak’aların % 50 den fazlasında ileri derecede sinirsel tip işitme kaybı saptanır. % 3’ünden daha azında ise daha sonra cerrahi olarak düzeltilebilme eğilimi gösteren iletim tipi işitme kaybı yer alır. Burada söz edilen teknikler kemik greftler ile onarım; repozisyon ve transplantasyondur. İletim tipi işitme kaybında bu beklenilemez. Vestibüler bozukluklar lateral vestibüler çekirdeklerde dejeneratif değişiklikler, vestibüler çekirdeklere kanama ve serebelluma yönelen yıkım ile açıklanmaktadır. Yeteri şiddette bir utriküler uyarı otolitik membranda yırtılmaya ve otoconia’nın ayrılmasına yol açar. Sıvı içerisinde serbest halde dolaşan otoconia labirentin arka semisirküler kanallarına taşınır ve başın bazı hareketleri ile bu kanalın cupola’sı üzerinde etkili olur. Nistagmus kafa travmasını izleyen 6-12 ay içerisinde kaybolur.

Ear Injuries in Skull Trauma

Burad E., Çağlar Y.

In this article, middle and inner ear injuries in skull trauma has been discussed in various dimensions besides a thorough literature review. Generally, a blow to the head creates a pressure wave in the skull. This is transmitted through bone to the cochlea just as a pressure wave in air is carried by the conducting mechanism. The injury should be attributed to this intense acoustic stimulation. Histological studies show that the principal site of injury to be the organ of Corti. The frequency range and magnitude of the hearing losses correlates closely with the location and magnitude of the cochlear lesions. In all cochlea the most severe changes can be observed in the middle part of the basal turn which serves 4000 ton 8000 Hz. Audiological findings supports this theory. More than 50 % of the cases turn up with severe sensorineural losses. However, less than 3 % of the cases present conductive lesions which tend to be reconstructed by micro-otologic surgery. Techniques discussed are repair by bone grafts; realignment by repositioning and transplantation. Prognosis of conductive hearing losses are promising, while not much is hoped from sensorineural hearing losses. Vestibular disorders can be attributed to degenerative changes in the lateral vestibular nuclei, hemorrhage to the vestibular nuclei and injury to the cerebellum. A blow can induce intense utricular stimulation to cause distuption of the otolithic membrane and detachment of otoconia. Free otoconia can settle itself in the posterior semicircular canal. Certain changes in head position should cause this free otoconia act upon the cupola of this canal. Nystagmus disappears in 6-12 months following head injury.

Türk Otolarengoloji Arşivi 10(2)/73-89

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale