Damak Yarıkları

Görgün B.

54 damak yarığı vakasının analizi yapılmış, özellikleri, tedavi metodu, komplikasyonları takdim edilmiştir. Preoperatif maksiller ortopedik tedavi üzerinde durulmuş ve deformitenin tamirinde ekip çalışmasının lüzumu belirtilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 10(3-4)/133-137

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale