Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1973 » Rinofarenks ve Sifiliz (Bir Yumuşak Damak Sifilizi Münasebetiyle)
 

Rinofarenks ve Sifiliz (Bir Yumuşak Damak Sifilizi Münasebetiyle)

Erol S., Turgut K.

12 yaşındaki bir kız çocuğunda, yumuşak damakta tersier Sy mevcudiyeti klinik ve laboratuar bulgularına dayanılarak tesbit edilmiştir. Bu vesile ile rinoarenks sitilizinin teşhisinden, tedavisinden ve korunma yollarından bahsedilmiştir. Ayrıca, son zamanlarda çeşitli etkenler nedeniyle sifilizin artan bir insidans gösterdiğine dikkat çekilerek bu husustaki klasik ve modern bilgilerin gözden geçirilmesinin, her branşta faydalı olacağı kanaatına varılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 11(1)/9-25

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale