Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1973 » Nazofarenks'in Habis Tümörleri ve Bir Vakanın Gözlemi
 

Nazofarenks'in Habis Tümörleri ve Bir Vakanın Gözlemi

Tokatlı H.İ.

Nazofarenks habis tümörlerinin tipik semptomları şunlardır: Devamlı baş ağrısı, Burun bozuklukların sabit kalışı, herhangi bir tedavi ile gerilememesi, ve Orta kulak hastalıklarının nüks etmeleri. Bütün cervical lenf nodülerinin genişlemesi ve cerebral sinirlerin paralizileri nazofarenksin dikkatli muayenesini gerektirmektedir. Çünkü epifarenksin patolojik bir proçessininn ekseriya ilk demonstrabl semptomlar bunlar olduğu düşünülmektedir. Vakaların % 25'inde nörolojik semptomların ilk semptomlardır. Çünkü nazofarenks habis tümörleri cücüme tabanında bulunan fonamen ovale ve Foramen lacerum yolu ile intariraniyel ekstransiyona malikdirler. Orta çukurdaki kıraniyal sinirler hastalığa çok müsaittirler, bilhassa 5. Ve . kıraniyal çiftler tek taraflı trigeminal ağrı ve lateral rektüsun palzisine dayanan diplopia semptomlar ile istilaya uğrarlar. Tümör öne doğru yayıldığında tek taraflı ohptalmoplegia ve amaurosis 3., 4., 2. Çiftlerin hastalığa katılması ile açığa çıkan semptomlardır. Nazofarenjeal habis tümörler diğer kıraniyal çiftleri de afete uğratır ve onlara ait semptomları da verirler. Tedavisi radiation ve şimik veya kombine yolladır. Cerrahi tedavi etkisizdir. Prognoz daima karanlıktır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 11(1)/26-50

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale