Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1973 » Yalnız Bir Kulağı İşiten Hastalarda Ameliyat İmkan ve Şartları
 

Yalnız Bir Kulağı İşiten Hastalarda Ameliyat İmkan ve Şartları

Tanyeri A.

Bir gözü görmeyen hastaların, diğer gözlerindeki bir arızadan dolayı, ameliyat edilebilme mevzu göz hekimlerini uzun zamandan beri meşgul edegelmiş bulunmasına rağmen, kulak hekimleri bu problemlerle karşılaşmaya yeni yeni başlamışlardır. Bir taraftan tedavi edici ve rekonstrüktif işittirici mikroşirürji müdahalelerinin bütün dünyada artan bir tempo ile yapılmasına parelel olarak "ölü labiren" komplikasyonu sayısının aynı ölçüde artması, diğer taraftan "ani sağırlık" vakalarının son yıllarda daha çok görülmesi nedeniyle yurdumuzda da diğer memleketlerde olduğu gibi, bir kulağında işitmesi kaybolan hastaların sayısı yıldan yıla artmaktadır. Tebliğde bu durumdaki hastaların işiten kulaklarında meydana gelen arızalarda hareket tarzımızın ne olacağı tartışılmakta, üzerinde mutabık kalacağımız prensiplere varılmak istenmektedir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 11(2)/11

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale