Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1973 » Familyel Herediter İlerleyici Perceptive İşitme Kaybı ve Keratosis Palmaris ve Palantaris
 

Familyel Herediter İlerleyici Perceptive İşitme Kaybı ve Keratosis Palmaris ve Palantaris

Bititci O.Ö.

Bir ailenin 5 jenerasyonluk 20 ferdinin 11'inde sağırlıkla sona eren familyel heriter ilerleyici perceptive işitme kaybı ve bu vakanın 10'ununda da gene Jadassohn-Levandowsky tipinde familyel herediter keratosis palmaris ve plantaris diagnize ettik; bu husustaki dünya literatürünü gözden geçirip, literatürde buna benzer 6 vaka ile bu aileye ait 10 vakayı takdim ettik. Genetik olarak dominant bir karakter gösteren ve kadınlar vasıtasıyla intikal eden bu beraberliğin, enzim sisteminde genetik bir defekte bağlı olabileceği düşüncesiyle, yeni bir sondrom olarak, 12. Milli Orl. Kongresine takdim ve teklif etmeğe karar verdik.

Türk Otolarengoloji Arşivi 11(2)/11

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale