Ototsklerozda ENG

Etaner R., Kayhan V., Savaş İ.

Otosklerozun iç kulakta yaptığı bozuklukları, odiometriye ilaveten, vestibüler sistemde de ENG ile incelemek son günlerin aktüel uğraşları arasında girmiştir. Bu konudan olmak üzere bir seri hastada preoperatif odiometrik ve elektronistagmografik bulgular toplanarak, ameliyat bulguları ile birleştirilmiş ve ameliyat sonucundaki fonksiyonel kazancın saptanmasında bize yardımcı olacak tarzda bir ayırıma gidilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 11(2)/14

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale