Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1973 » Tuba Östaki Fonksiyonlarını İmpedance Odiometrik Tetkikleri İle Ölçülmesi
 

Tuba Östaki Fonksiyonlarını İmpedance Odiometrik Tetkikleri İle Ölçülmesi

Karatay S., Akmandil A., Kösemen H.

Tuba östaki fonksiyonları değerlerinin orta kulağa yapılacak plastik ameliyatlar, uçucular ve dalgıçlarda bilinmesi önemlidir. Bu güne kadar tubanını orta kulağı normal olarak fonksiyone edip edemediği Valsalva, Politzer,Kateterizasyon veToynbee manevraları ile ölçülüyordu. Ap. 61 Peters İmpedance odyometri kullanılmak sureti ile 50 normal kulak zarı ve 50 kuru santral perforasyonu olan vakada timpanometri uygulanarak tuba östakinin orta kulağı ne derecede fonksiyone ettiği araştırıldı ve neticeler objektif olarak değerlendirildi.

Türk Otolarengoloji Arşivi 11(2)/15

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale