Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1973 » Cerrahi Tedavi Uygulanan Nervus Facialis Paralizilerinde Klinik ve Elektromyografik Bulguların Karşılaştırılması
 

Cerrahi Tedavi Uygulanan Nervus Facialis Paralizilerinde Klinik ve Elektromyografik Bulguların Karşılaştırılması

Gürsan S.O.

Çeşitli nedenlerle husule gelen facials paralizili 31 vakada uygulanan dekompresyon, uc uca anastomoz, sinir grefti, lateral anastomoz ameliyatları sonucu postoperatif düzelmenin seyri, klinik ve EMG olarak araştırılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 11(2)/19

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale