Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1973 » Bölgemizdeki Kronik Maksiler Sinüzitlerin Üzerinde Histopatolojik Ve Bakteriyolojik Bir Araştırma
 

Bölgemizdeki Kronik Maksiler Sinüzitlerin Üzerinde Histopatolojik Ve Bakteriyolojik Bir Araştırma

Ural T., Akçalı Ç.

Kliniğimizde yaptığımız 60 Caldwell-Luc ameliyatında sinüsden çıkarılan materyelin histopatolojik tetkiki yapılarak, etyolojide % 72.7 vakada allerjini rol oynadığı gösterilmiş ve sinüslerden kültür alınmıştır. Kültürlerde % 18.3 Staphilococus coagulase pozitif, % 8.3 Beta-hemalitic streptococus, % 6.6 Hemophilus influenzea, % 5 Proteus, % 3.2 Ps. aeruginose tesbit edilmiş olup, % 36.6'sında üreme görülmemiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 11(2)/20

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale