Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1973 » Larenx ve Diğer Vibratuar Sütrüktürlerin Patolojisine Bağlı Konuşma Bozuklukları
 

Larenx ve Diğer Vibratuar Sütrüktürlerin Patolojisine Bağlı Konuşma Bozuklukları

Arat M.

Spontan, konvansional, doğal veya primitif lisan dediğimiz lisan şekli, daha bebeklik yaşında, yörel lisanı konuşanları işiterek görerek, imite ederek öğrenilir. Düşünce expresyonunun artiküle edilmiş elemanlar dizisi ile ifade edilmesi için, komplike seriler halinde mekanik rölasyonlar dizisinin harmonist gerekir. Bu mekanikler akciğer alveolundan dudaklara kadar devam eder. Ses, enerji yüklenmiş bir hava demektir ki bu enerji yüklenmesi, yani havanın vokalize edilmesi gırtlakta olur. Gikir taşıyan elemanların produksiyonun ise supraglottik boşluklardaki fizik mekanik işlemlerle husule gelir. Fonasyonun kalite ve kapasitesinin developmanı, korunması ve değişitirilmesi konuşma öğrenildikten hemen sonra icap etmektedir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 11(2)/23

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale