Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1973 » Normal Objelerde Konuşma Esnasında Çene Hareketlerinin Tetkiki
 

Normal Objelerde Konuşma Esnasında Çene Hareketlerinin Tetkiki

Şenocak F.

Hiperfonksiyonel disfanilerde rezenatör sistemin etkileri meyanında konuşma esnasında çene hareketlerinde dikkat nazırını çeken hususiyetleri incelemek üzere disfanisi olmayan 35 normal obje incelenmiştir. Bu maksatla özel olarak düşünüp dizayn ettirdiğimiz bir aparat yapılmış ve objelerin konuşma esnasındaki çene açıklıkları kimografik olarak traseler halinde hazırlanmıştır. Bioistatistik metodlarla normal çene açılması mesafesi ile konuşma esnasındaki çene açılmaları, bu açıdan tespit edilmiş ve disfonilerdeki bulgularla karşılaştırılmak üzere standart tespit edilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 11(2)/23-24

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale