Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1973 » Extrameduller Plasmositom
 

Extrameduller Plasmositom

Sözen N., Yağız C.

Esas olarak plasmositlerin progresif, neoplasik bir hastalığıdır. Plasmositomun kemik, kan ve yumuşak dokuda görülebilmesi plasmosit hücrelerinin organizmanın çeşitli dokularında bulunması ve aynı temel patoloji üzerinde lokalizasyonuna göre değişik klinik varyasyonlar göstermesindendir. Ekstrameduler plasmositom çok az görülen tümörlerdendir. Soliter tipin en çok (% 90) baş ve boyunda görülmesine rağmen baş, boyun tümörleri içinde de en alt sırayı alır. 1965 senesine kadar Anglo-Amerikan literatürüne 150 vaka geçmiştir. Helmus'a göre senede ortalama dört vaka görülmektedir. Beş ile 89 yaşları arasında geniş bir yayılım gösteren hastalık % 80 oranında erkeklerde görülmektedir. Vakaların 2/3'ü nasal kavite, paranasal sinuslar ve nasofarenkste oluşmakta geri kalan 1/3'ü ise oral kavite, farenks ve larenks plasmositomları meydana getirmektedir. Bu tür bir lokalizasyon için prepondarans bilinmemektedir. Vakamızın tamamen yumuşak dokuya ait soliter tip olması, genç bir kadın hastada ve tonsil üzerinde lokalizasyon göstermesi bakımından tetkike değer bulunmuş, bu münasebetle dünya ve Türk literatürü ile kiliniğimizde şimdiye kadar görülen plasmositom vakaları gözden geçirilirek konu ile ilgili tartışma yapılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 11(2)/30

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale