Rhınolıtis

Bititci O.Ö.

Bu tebliğimizden amaç rhinolith'lerin tarihçesini, etyoloji, diagnoz ve tedavilerini kısaca gözden geçirmek; ve tahminen elli yıldan beri diagnoze edilmeden kalmış, semptomatik büyük bir rhinolith vakasını takdim etmektedir. Rhinolith'ler dünyada olduğu giibi, bizde de oldukça nadir görülen vakalardır ve 1966'dan bu yana geçen 6 yıllık period içinde dünya Orl. Tıp literatüründe hiçbir vakaya rastlanmamıştır. 54 yaşındaki hastamızda unilateral 4.2 gr ağırlığında bir rhinolith'i tesadüfi bir muayenede klinik ve radyolojik olarak diagnoze ettik ve genel narkoz altında burundan çıkardık; bu arada rhinolith konusu kısaca gözden geçirildi.

Türk Otolarengoloji Arşivi 11(2)/32

Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale