Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1973 » Larenks Lenfosarkomu
 

Larenks Lenfosarkomu

Altuğ H., Sözen N.

İlk klinik tarifi 1861'de Brodbent tarafından yapılan bu tümör larenks habis tümörlerini 1/200'ünü kapsar. Bir diğer yazara göre ise 100 larenks kanserine karşılık 1 lenfosarkom görülmektedir. Mayo kliniğinde yapılan bir araştırmada 717 habis tümörün 4'ünün Sarkom olduğu görüldü. Genellikle kırk yaşın üstünde hastalarda ve erkeklerde kadınlara nazaran 1/3 oraınnda fazla görülmektedir. Larenksin diğer habis tümörlerine nazaran metastasın daha geç olması ve radyoterapiye müsait olmaları ile özellik gösterirler. Vakamızda sağ aritenoid ve kord vokalleri tutan cevizdan büyük kitleye rağmen on beş gün öncesine kadar larenks tümörlerinde görülen ses kısıklığı ve nefes darlığı görülmemesi ve on beş gün içinde acil trakeostomi gerektiren süratli bir gelişim göstermesi ilgi çekici bulunmuştur. Larenks habis tümörleri arasında lanfosarkomun çok nadir olması ve vakamızda hikaye ve takibte gördüğümüz özellikler dolayısıyla vakayı takdime değer bulduk.

Türk Otolarengoloji Arşivi 11(2)/35

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale