Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1973 » Ramsay-Hunt Sendromu
 

Ramsay-Hunt Sendromu

Şenocak F., Şekercioğlu N.

Ramsay-Hunt sendromu konusunda yapılan çalışmalar, tarihi gelişimi içinde incelenmiştir. Hastalığın patolojisi konusunda görüş ayrılıkları eleştirilmiş, fasial sinirde paraliziyi oluşturan asıl etkenin neler olabileceği tespit edilmeye çalışılmıştır. Medikal tedavi kısaca gözden geçirilmiş ve hastaların cerrahi müdahale için seçilmesinde gerekli kriterler üzerinde durulmuştur. Bir vaka takdimi yapılmış, konu üzerinde yapılan tartışma ve sonuç ile birleştirici kararlar alınmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 11(3-4)/147-158

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale