Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1974 » Habis Tümörlü Hastaların Total Seromukoid ve Total Serum Protein Durumu
 

Habis Tümörlü Hastaların Total Seromukoid ve Total Serum Protein Durumu

Altuğ H., Sözen N., Araz A., Divrengi Y.

K.B.B. habis tümörlü hastaların serum mukoprotein (seromükoid), total protein ve mukoprotein protein oranları (M/P) incelendi. Yeni vak’aların seromukoid miktarlarında ve M/P oranlarında normallere göre anlamlı bir artma, buna karşılık ilerlemiş ve metastazlı vak’alarda ise anlamlı bir azalma saptandı. Her iki grupta, serum total protein miktarlarında normallere göre anlamlı bir fark bulunmadı.

Türk Otolarengoloji Arşivi 12(1-2)/16-25

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale