Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1974 » Uzayda Vestibüler Problemler
 

Uzayda Vestibüler Problemler

Şenocak F.

Uzay uçuşlarının yoğunlaştığı çağımızda bu uçuşlar ile ilgili bilgileri daha iyi anlamak için bazı fiziksel fenomenler kısaca anlatılmış ve yine bazı terimlerin yeni anlamı ortaya konulmuştur. Ağırlıksızlık probleminin doğurduğu görme bozuklukları, koriolis fenomeni gözden geçirilerek, bunların benzer şartlar altındaki tecrübî neticeleri tartışılmaktadır. Otolitik sistemin, muhtelif baş pozisyonlarındaki reaksiyonları da yabancı literatürden derlenerek aktarılmıştır. Barany deneylerinin, uzay uçuşları ile doğruluğu bir kere daha ispat edilmekte, Amerikalı ve Rus astronotlarının uzayda karşılaştığı genel problemler ve bilhassa bilhassa uzayda mekân persepsionuna ait ilginç bulgular ortaya konulmaktadır.

Vestibular Function in Space

Şenocak F.

İn oder to understand some knowledge concerning space flights, which increased during these days, some phycical problems were revied and new understings of some new concepts have been remainded. Vision defects and cariolis phenome due to weightlessness have been revied and their experimental results obtained under similer conditions were discussed, as well. Reactions of otholitic aparatus in verious head positions were revied throughout world literature. The fact that vestibular reactions due to calorisation are abolished just on O, point, proves the validity of Barany’s theory, is also another interesitng part of space flights. Some problems with which American and Russian astroncts have encountered during space flight and some finding about space perceptions were mentioned as well.

Türk Otolarengoloji Arşivi 12(1-2)/26-53

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale