Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1974 » Larenks ve Trakea’da Papillar Adenomatöz Thyroid
 

Larenks ve Trakea’da Papillar Adenomatöz Thyroid

Gürzumar A.

Kliniğimizde yatan bir Aberrant thyroid vak’ası dolayısıyle, thyroid bezinin embriyoloji’si ve anomalileri kısaca gözden geçirilmiştir. Vak’amızın özelliği bu dokunun Larinksde lokalize oluşudur. Üzerinde durulacak bir nokta da bu tip lesionların metastatik orijinli olabilmesidir. Primer lesion thyroid gland’dan olması sebebiyle bu glandın tetkiki ve icabında hemithyroidectomy gerekmektedir.

Aberrant Thyroid

Gürzumar A.

The case so far presented was aberrant thyroid who was checked and operated in the clinic. The tumor was located at larynx. In this connection emphasis has been placed upon thyroid abnormalities. The point on which authors agree upon is that this kind of abnormality is metastatic origin which arise from same side of the thyroid gland. For this reason hemithyroidectomy is advised.

Türk Otolarengoloji Arşivi 12(3-4)/102-107

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale