Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1974 » Laringolojide Stroboskopinin Önemi
 

Laringolojide Stroboskopinin Önemi

Kaya S.

Pratik laringolojide stroboskopik muayene diğer larenks muayenelerini tamamlayıcı bir metod olması yönünden değer kazanır. Sadece stroboskopik bulgulara dayanarak larenksin organik veya fonksiyonel bozukluklarının tam teşhisinin yapılmasının hiçbir önemi yoktur. Stroboskopi ile ses patolojilerinde sesin frekans analizinin yapılması da sağlanmaktadır. Ayrıca vokal kord kanserlerinini erken teşhisinde stroboskopinin önemli bir rolü olduğu hemen hemen bütün kliniklerce kabul edilmiştir. Şüpheli durumlarda stroboskopik muayene ile kanserin erken safhada yakalanması ve biyopsinin yapılması imkânı sağlanmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 12(3-4)/114-126

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale