1975

1. Olfaksiyonda Biokimyasal Görüş
2. Glomus Tympanicum (Vaka Takdimi)
Glomus Tympanicum
3. Otojen Kafa İçi Komplikasyonları
Glomus Tympanicum
4. Hipofizektomi
5. Bir Parotis Mikst Tümörü (3 Kilo 600 Gram Ağırlığında)
6. Dil Kökünde Meydana Gelmiş Bir Dermoid Kist Vakası
7. Özellik Gösteren Bronş Yabancı Cisimleri
8. Evvelce Verilmiş x-Şuaı Neticesi, Total Larenjektomiden Sonra Cilt ve Farenks.......
9. Evvelce Verilmiş x-Şuaı Neticesi, Total Larenjektomiden Sonra Cilt ve Farenks
10. Nazal Median Dermoid Kistler
11. Orofaringeal İnverted Papilloma
Oropharyngeal Inverted Papilloma
12. 1965-1975 YıllarıArasında KBB Kliniğimizde Cerrahi Tedavi İle Tedavi Ettiğimiz
13. Karotis İnternanın Kinking Kolling ve Tortiozitesi
14. Parotinin Çeşitli Etkileri: 1- Parotinin Serbest Yağ Asitleri Seviyesi Üzerine Etkisi
15. Çocuk Sinüzitleri
16. Patolojik Tonsil ve Adenoid Dokusunda Askorbik Asid (C Vitamini)
17. Malign Melanoma
18. Postcricoid Kanser
19. Tükrük Taşlarının X-Işını Difraksiyon Metodu İle İncelenme Sonuçları
20. Total Larenjektomiden Sonra Görülen Özofagus Fistüllerinde (Z) Plasti

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale