Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1975 » Olfaksiyonda Biokimyasal Görüş
 

Olfaksiyonda Biokimyasal Görüş

Menevşe A.

Koku alma hadisesi bir biokimyasal olaydır. Kimyasal maddelarin koku reseptör hücresinin dış zarını meydana getiren biyolojik, protein ve phospholipidlerle olan ilişkisinden ibarettir. Reseptör hücre zarının izolesi ve karakterizesi; koku molekülleri- reseptör hücre ilişkisinde büyük öneme haizdir. Bu ilişkide enzimlerin varlığını düşünmek soruna akla uygun çözüm yolu bulmada iyi bir başlangıçtır. Adenyl cyclase enziminin varlığını koku epitelinde göstermek, bu enzimin diğer reseptör mekanizmalarında gördüğü rolü koku alma olayında da göstermesi ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Kimyasal duygu organları üzerinde yapılan çalışmalar son yıllarda yoğunlaşmış ve bu ölçüde önem kazanmıştır. Bu büyüme; kimyasal duygu (Chemosensory) organlarının elektron mikroskop seviyesindeki yapılarının, elektriki özelliklerinin, bu organların beyne ulaşma şekilleri, beyindeki merkezleri ve bu organları sitümüle eden kimyevi maddeler üzerinde olmuştur. Son iki yılda yapılan (İlki Eylül 1973 Londra'da, ikicisi 1. ECRO toplantısı (Temmuz 1974 Paris'te) iki toplatıda sunulan bildirilerden anlaşıldığı üzere, bu araştırma sahası çeşitli bilim dallarının çalışma alanı içine girmiştir. Bunlar; fizyoloji, organik kimya, anatomi, zooloji, psikoloji, perfumery ve biyokimyadır. Fakat üzücüdür ki biyokimyasal anlamda, kimyasal duyguların çalışma mekanizması üzerinde çalışanların sayısı bir elin parmaklarından da azdır. Bu yazımızla bu konu üzerinde durmak ve sadece koku alma duygusunu işlemek üzere, sorunun moleküller seviyede, biyokimyasal açıdan bir değerlendirmesini yapmak yerinde olacaktır. Her şeyden önce okuyucuya genel bir bilgi vermek amacıyla, konuyu makroskopik seviyeden ele alıp bunu önce mikroskopik daha sonradan moleküller seviyeye indirmek meseleyi anlamada yardımcı olacaktır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 13(1)/1-19

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale