Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1975 » Otojen Kafa İçi Komplikasyonları
 

Otojen Kafa İçi Komplikasyonları

Wraght J.L.W., Grimaldi P.M.G.

1. Son 30 senede kafa içi komplikasyonları, antibiyotikleri ve mikroşirürjinin ilerlemesi ile büyük bir oranda azalmıştır. 2. Son 11 senede Radclitte hastanesi KBB kliniğine, 36 hastada 41 komplikasyon görülmüştür. 3. Mortalitenin azalmasına rağmen morbidite yüksek olmuştur (Epilepsi ve nörologik arazlar) 4. Kolesteatomlu kulakların aspirasyonla tedavisinde, kemik erozyonum ve duranın ekspoze olmasını önlemediğinden tehlikeli bir durum yatarmaktadır. 5. Teşhiste en iyi metod, intaral karotisten yapılan serebral anjiografi olmuştur. 6. Mastoid cerrahisi esnasında rastlanan sessiz seyirli beyin abseler (mükerrer ve sistematik antibiyotik tedavisi gören kronik otitli hastalarda) tesbit edilmiştir. 7. Intrakranial Veröz trombozisin klinik tezahürlerini gösteren ve teşhisinin benin intrakranial hipotansiyon (otitik hydro sefalus) hastalarda serebral anpografi ile lateral sinüs oklüzyonu tesbit edilmiştir. 8. Baş ağrısı, en erken semptom olarak meydana çıkmıştır, buna ilaveten bir hastada süpüratif bir kronik otit mevcut ise çok dikkatli olmak gereklidir.

Glomus Tympanicum

Wraght J.L.W., Grimaldi P.M.G.

No English Abstract Available.

Türk Otolarengoloji Arşivi 13(1)/25-29

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale