Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1975 » Orofaringeal İnverted Papilloma
 

Orofaringeal İnverted Papilloma

Kaya S., Gököz A.

Oral kavitede sağ supratonsiller bölge mukozasından gelişen inverted papilloma tanısı konulan bir hasta takdim edilmiş ve bu tümörlerin özellikleri belirtilmiştir. Oral kavitedeki inverted papillomlar eksofitik gelişim gösteren benign lezyonlardır. Genellikle unilateral, küçük, sınırlı ve pediküllü bir kitle şeklindedirler. Literatürde burun ve paranazal sinüs inverted papillomları hakkındaki yayınların çok fazla olmasına karşılık oral kaviteye ait inverted papillomaa it yapınlar çok azdır. Aşağıda oral kavitede lokalizasyon gösteren ve inverted papilloma tanısı konulan bir hasta takdim edilmiştir.

Oropharyngeal Inverted Papilloma

Kaya S., Gököz A.

A case of inverted papilloma has been presented in the right supratonsiller region of 52 years old female. Excisional biopsy was performed. There was no recurrence after 7 months.

Türk Otolarengoloji Arşivi 13(2)/76-80

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale