Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1975 » Parotinin Çeşitli Etkileri: 1- Parotinin Serbest Yağ Asitleri Seviyesi Üzerine Etkisi
 

Parotinin Çeşitli Etkileri: 1- Parotinin Serbest Yağ Asitleri Seviyesi Üzerine Etkisi

Baban N., Konukman E., Demirhindi O., Sezer S.

Bu çalışmada parotinin tavşanların kan serumunda serbest yağ asidleri seviyesine etkisi kağıt elektroforezi yöntemi ile incelenmiştir. Sonuç olarak parotinin serumun serbest yağ asidi seviyesinde istatistik yönden ileri derecede anlamlı bir azalma meydana getirdiği saptanmıştır. Bu etkinin muhtemelen insülinle sinerjik ya da adrenalin ve sürrenal korteks hormonlarına zıt bir etki ile ve siklik AMP aracılığı ile meydana geldiği kanısına varılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 13(3-4)/139-142

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale