Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1975 » Patolojik Tonsil ve Adenoid Dokusunda Askorbik Asid (C Vitamini)
 

Patolojik Tonsil ve Adenoid Dokusunda Askorbik Asid (C Vitamini)

Şenocak F., Kaya S., Öz F., Araz A., Bodur H., Gökyiğit Z.

Tonsil ve adenoid dokusunda biokimyasal ve histoşimik olarak askorbik asid (C vitamin) aranmasına değinen bir araştırmaya literatürde rastlanmadığından bu çalışma yapılmıştır. Bu amaçla kliniğimizde tonsillektomi ve adenektomi uygulanmış 4-10 yaşları arasında 49 çocuğun tonsil ve 46 adenioidinde Glick metodu ile, kanlarında da modifiye Tietz metodu ile askorbik asid miktarı tayin edilmiştir. Histoşimik olarak da aynı dokularda Lilie metodu ile askorbik asid tanecikleri gösterilmiştir. İlginç bir bulgu, adenoid dokusunda bulduğumuz C vitamin miktarının tonsil dokusuna göre daha fazla oluşudur. Bio-istatistik olarak bu bulgu çok anlamlıdır (p < 0.001). Histoşimik olarak askorbik asid taneciklerinin tonsil ve adenoid dokusu lenf foliküllerinde, folikül dışındaki lenfosit ve bazı stroma sitoplazmasında toplandığı saptanmıştır. Bundan başka imünosit sitoplazmasında ve lenf folikülleri merkezindeki fagosit sitoplazmasında da oranla yoğun olarak bulunduğu gösterilmiştir.

Türk Otolarengoloji Arşivi 13(3-4)/127-138

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale