Malign Melanoma

Sözen N., Kaleli Ç.

Kliniğimizde izlediğimiz 3 malign melanoma vakası takdim ettik ve bu vesile ile literatürü gözden geçirdik. Vakalarımızdan birinde intrakranyal metastaz mevcuttu. Vakalarımızın üçüne de cerrahi tedavi uygladık. İkisinde pulmoner metastaz gelişti; kemoterapötik ajanlarda ve/veya radyotepi yardımıyla tedavi yoluna gittik. Kontrol muayenelerinde, her üç vakada da iyileşme müşahede ettik.

Türk Otolarengoloji Arşivi 13(3-4)/143-154

Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
Nis 4. İlkbahar Toplantısı
Antalya
18
2019
Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale