Malign Melanoma

Sözen N., Kaleli Ç.

Kliniğimizde izlediğimiz 3 malign melanoma vakası takdim ettik ve bu vesile ile literatürü gözden geçirdik. Vakalarımızdan birinde intrakranyal metastaz mevcuttu. Vakalarımızın üçüne de cerrahi tedavi uygladık. İkisinde pulmoner metastaz gelişti; kemoterapötik ajanlarda ve/veya radyotepi yardımıyla tedavi yoluna gittik. Kontrol muayenelerinde, her üç vakada da iyileşme müşahede ettik.

Türk Otolarengoloji Arşivi 13(3-4)/143-154

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale