Postcricoid Kanser

Burad E., Aktürk T., Müderris S.

75 postcricoid kanser vakası hakkında bilgi verildi. Kadınlarda fazla görülmesi ve bunda etkili olabilecek faktörlere dikkat çekildi. Ayrıca bu hastalığın semptomatolojisi, tanı ve tedavisinden kısaca söz edildi.

Türk Otolarengoloji Arşivi 13(3-4)/155-157

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale