Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1975 » Tükrük Taşlarının X-Işını Difraksiyon Metodu İle İncelenme Sonuçları
 

Tükrük Taşlarının X-Işını Difraksiyon Metodu İle İncelenme Sonuçları

Baban N., Tulgar E., Aydınlıoğlu K.

Tükrük taşları X-ışını difraksiyon yöntemi ile incelenerek yapılarının bazik kalsiyum fosfat (hidroksilapatit) ve kalsiyum fostattan ibaret olduğu, kristalleşmenin incelenen vakalarda tam olmadığı saptanmıştır. Numunelerin 200ºC, 600º, 975ºC ve 1150ºC'lerde ısıtılması ile kristalleşme devamlı olarak ilerlemiş ve kısmen beta kalsiyum orto fosfat (Qhitlockite)'e dönüşmüştür. Kristalleşmenin tam olmayışı nedeniyle, bu vakalarda ihtihabın primer, taş oluşumununun ince sekonder bir olay olduğu kanısına varılmıştır.

Türk Otolarengoloji Arşivi 13(3-4)/158-165

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale