1976

1. Mandibulo-Facial Dysostosis (Treacher Collins Sendromu, Franceschetti-Zwahlen-Klein Sendromu, Bilateral Facial Agenezis)
Mandibulo-Facial Dysostosis (Treacher Collins Syndrome, Franceschetti-Zwahlen-Klein Syndrome, Bilateral Facial Agenesis)
2. Akupunktur Anestezinin Kulak Burun Boğaz Hastalıklarındaki Yeri
3. Diabetes Mellitusun İşitme Üzerine Etkileri
4. Dudak Kanserleri İnsidansı ve Alt Çene Kemiği Metastazları
5. KBB Alanında Kriöşürjinin Önemi
6. Rotatuar ve Pandüler Testlerde Habitüasron Sorunu
7. Kulak Ameliyatlarında Cerrahi Yöntemlere Bağlı Akustik Travmanın İncelenmesi
An İnvestigation of Surgical Acoustic Trauma and its Effects on Hearing
8. 1965-1975 Yılları Arasında Kliniğimizde Müdahale Edilen 35 Tükrük Bezi Mikst Tümörü ve Aldığımız Sonuçlar
9. Burun Boşluğu Kondromu
The Chondroma of the Nasal Cavity
10. Baş ve Boyun Ağrılarında Stiloid Proçesin Etkisi
11. Nozofarenks Tümöründe Gradenigo Sendromu
12. Diabetes Mellitusun Fare Kohleası Üzerindeki Etkileri
13. Bir Lingual Tiroit Vakası Hakkında
14. Burun Boşluğu ve Paranazal Sinüsler İle Nazofarenks Malign Tümörlerinde Göz Komplikasyonları
Orbito-Oculer Symptoms in Malign Tumors of Paranasal Sinuses, Nasal Cavities and Nasopharynx
15. Trakeobronşik Sisteme Kireç Suyu Aspirasyonu (Bir vak’a nedeniyle)
Lime Water Aspiration into Tracheobronchic System
16. Geniş Kaviteler Gösteren Kolesteatomalı Kronik Otitis Medialar
Chronic Otitis Media which Shows Cholesteatoma with Large Cavities
17. Tek Taraflı Akustik Refleks Ölçümü
Ipsilateral Acoustic Reflex Measurement

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale