Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1976 » Geniş Kaviteler Gösteren Kolesteatomalı Kronik Otitis Medialar
 

Geniş Kaviteler Gösteren Kolesteatomalı Kronik Otitis Medialar

Çuhruk Ç., Çalgüner M.

Son günler içinde kliniğimizde gördüğümüz kronik otitis mediaya bağlı, dev kolesteatom ve kaviteler gösteren hastalar yazımızın esasını oluşturmaktadır. Kronik otitis medialı hastalarda, fizik ajanlar ve enfeksiyonla provoke olmadığı durumlarda kolesteatomun pasif bir gelişme gösterebileceği ve yıllarca sessiz olarak, komplikasyonsuz seyredebileceği tartışılmıştır. Vakalarımızda, orta kulak iltihabının çocukluk yaşlarından beri süregelmesi, başlangıçtaki yetersiz tedavi, bakteri virülünsı, hastalık öncesi mastoid kemiğin iyi prömatize olması nedenleriyle, kolesteatomaya bağlı çok büyük kaviteler açılmış ancak intrakraniel komplikasyonlar oluşmamıştır.

Chronic Otitis Media which Shows Cholesteatoma with Large Cavities

Çuhruk Ç., Çalgüner M.

The patients with giant chlosteatoma and cavities, due to chronic otitis media, we have seen recently in our clinic forms the basis of our article. We have discussed that the cholesteatoma in chronic otitis media without any provocation by physical agents and infection may show passive increasing and have a silent course for many years without any complication. In our cases; because of; the existance of the otitis media since chilhood, the inadequate treatment at the beginning, the virulance of the bacteriae and the perfect pneumatization of the mastoid cells before the disease; we observed giant cavities due to cholesteatoma. However, no intracranial complications occurred.

Türk Otolarengoloji Arşivi 1(3)/1-8

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale