Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1976 » Mandibulo-Facial Dysostosis (Treacher Collins Sendromu, Franceschetti-Zwahlen-Klein Sendromu, Bilateral Facial Agenezis)
 

Mandibulo-Facial Dysostosis (Treacher Collins Sendromu, Franceschetti-Zwahlen-Klein Sendromu, Bilateral Facial Agenezis)

Sözen N., Oran Y.

Bir ailenin bütün fertlerinde görülen herediter dominant otosomal karakterde deformite olduğunu kanıtlayan bu bulgu dolayısıyla konunun yeniden gözden geçirilmesinin yararlı olacağı düşünülmüştür. Bu sendromun rastlanabilecek semptomlarına değinerek literatürü kısaca gözden geçirdik.

Mandibulo-Facial Dysostosis (Treacher Collins Syndrome, Franceschetti-Zwahlen-Klein Syndrome, Bilateral Facial Agenesis)

Sözen N., Oran Y.

No English Abstract Available.

Türk Otolarengoloji Arşivi 14(1-2)/1-7

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale