Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1976 » Kulak Ameliyatlarında Cerrahi Yöntemlere Bağlı Akustik Travmanın İncelenmesi
 

Kulak Ameliyatlarında Cerrahi Yöntemlere Bağlı Akustik Travmanın İncelenmesi

Kaya S., Ünver A.Ş.

Kronik otitis media nediniyle gerek çekiç-guj gerekse tur ile ameliyatı yapılan kulaklarda pre ve postoperatif odyolojik inceleme sonuçları sunulmuştur. Buna göre hem çekiç-guj hem de tur kullanılarak ameliyat yapılan kulaklarda, 2000 frekanstan başlayan ve 4000 frekansta en yüksek seviyeye ulaşan belirli derecede sensorinöral işitme kaybı ortaya çıktığı saptanmıştır. Dönme gücü 10.000 devir/dak. olan turla veya çekiç-gujla ameliyat yapılan kulaklar arasında 500, 1000, 2000, 4000 frekanslardaki işitme kayıpları arasında istatistik olarak bir fark bulunmamıştır. O halde her iki yöntemde de labirent aynı derecede etkilenmektedir.

An İnvestigation of Surgical Acoustic Trauma and its Effects on Hearing

Kaya S., Ünver A.Ş.

It has been difened that operations performed on such cases both using hammer-fouge and drill create a certain sensori-neural hearing loss (starting from 2.000 frequences and researching its highest level with 4.000 fregquences. In ear operations performed etiher by 10.000 cyc/min. Drill or hammer-gouge, there has been no difference found on hearing loss which could have a statistical value in between 500, 1.000, 2.000, 4.000 frequences. Therefore it is clear that in both methods the labirent is equally damaged.

Türk Otolarengoloji Arşivi 14(1-2)/41-49

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale