1977

1. Lateral Sinüs Tromboflebiti
2. Ototoksikoza Bağlı Delabirente Vak’alarında Servikal Nystagmusun Değerlendirilmesi
3. Farenks Rekonstrüksiyonu İçin Larenks’in Kullanılması
4. Charlin Sendromu
5. Septum Deviasyonlarının Tuba Eustachii ve Orta Kulak Üzerine Etkilerinin İmpedansmetrik Olarak Araştırması
6. Paranazal Sinüsler, Burun Boşluğu ve Nazofarenks Benign Tümörlerinde Göz-Orbita Belirtileri
Orbito-Oculer Symptoms in Benign Tumors of Paranasal Sinuses, Nasal Cavities and Nasopharynx
7. Larenkjektomize Hastalarda Tuba Eustachii’nin Orta Kulağı Vantilasyon Fonksiyonun İmpedans-Metrik Olarak Araştırması
8. Rhinophyma ve Tedavisi (2 vak’a münasebetiyle)
9. 1965-1975 Yılları Arasında Kliniğimizde Müdahale Ettiğimiz 137 Otoskleroz Vak’ası ve Alınan Neticeler
10. Ossiküler Kesinti ve Orta Derecede İletim Tipi İşitme kaybı
Ossicular Discontinuity and Mild Conductive Hearing Loss
11. Akustik Nörinomlar ve Mitroteknik
Acoustic Neuromas and Microtechnic
12. Pontoserebellar Açı Tümörlerinde Odiolojik ve Kalorik Test Sonuçları
Audiological and Cloric Test Results in Ponto-Cerebellar Angle Tumors
13. Bir Yumuşak Damak Rhabdomyosarkom Vakası ve Baş-Boyun Rhabdomyosarkomları
A Soft Palatal Rhabdomyosarcoma Case and the Head and Neck Rhabdomyosarcomas
14. Çene Gelişim Anomalileri
15. Dev Epulis
16. Anjiyo-immunoblastik Lenfadenopati
17. Fronto-Etmoidal Bölge Osteomları ve Lynch Operasyonu
18. Türkçe Fonetik Test’in Tarama Listeleri
19. Uzun Sytyloid Proçes ve Stylalji
20. İşitme Aygıtı Endikasyonlarında Cros ve Türevlerinin Yeri
21. 1965 – 1975 Yılları Arasında S.S.K. Ankara Hastanesinde Yapılan 575 Timpanoplasti Ameliyatları ve Neticeleri
22. Direksionel Preponderans Aranması ve Klinik Tanıdaki Değeri
23. Adeno Tonsilektomi İndikasyonları
24. Tonsil ve Adenoid’in Enflamatuar Hastalıkları ve Tıbbi Cerrahi Tedavi Endikasyonları
25. Bir Lingual Tiroid Vak’ası Hakkında
26. 1965 - 1975 Yılları Arasında Kliniğimizde Müdahale Ettiğimiz 29
27. Herpes Zortes Oticus’a Bağlı Bir Fasyal Paralizi Vakası
28. Enteresan Bir Faringoözofajien Divertikül Vakası Dolayısiyle Özofagus Divertiküllerinin Etüdü
29. Pneumatisation Des Cavıtes Nasales Pes Voie Hematogene

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale