Charlin Sendromu

Başerer N.

Nöro vasküler kranifasial ağrılar baş ve boyunun ağrılı patolojisinde geniş bir yer tutarlar. Tam açıklanamıyan etyopatojenileri ve kompleks olmaları nedeni ile problem arz ederler. Bu tür ağrılar içinde Sluder ve Charlin sendromları önemli topografi sendrom olarak tanınmaktadır. Charlin sendromlu bir vak’a münasebetiyle nörovasküler kraniofasial ağrılar ve bilhassa Türk K.B.B. literatüründe şimdiye kadar yayımlanmamış Charlin sendromu hakkında kısa bir hatırlatma yapıldı.

Türk Otolarengoloji Arşivi 15(1)/37-44

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale